Čo je to Haiku?Haiku je žáner japonskej poézie pozostávajúci tradične zo 17 usporiadaných do troch veršov obsahujúcich 5 + 7 + 5 slabík.
Pojem haiku je odvodený z prvej časti japonského slova haikai (žartovný, nezvyčajný) a z druhej časti slova hokku( úvodný verš, sloha), úvodnej slohy básní renga. Sloha hokku otvárala básnické dielo, čo z nej vytváralo dôležitý prvok ktorý sa vyvinul na nezávislú báseň, najmä pod vplyvom Bašóa Macua. (1644 – 1694).
Hokku sa stala známou ako haiku, keď Shiki Masaoka (1867 – 1902) navrhol toto pomenovanie.Vznik haiku sa odvodzuje od japonskej reťazovej básne renga. Bola obľúbená v obdobiach Kamakura a Muromachi. Skladala sa z 50 až 100 strof a každú túto lyrickú sekvenciu komponovali striedavo vždy dvaja alebo viacerí básnici. Prvá strofa bola fixovaná na určité ročné obdobie a volala sa hokku. Hoci renga vznikla na cisárskom dvore, neskôr sa rozšírila medzi ľud a stala sa veľmi populárnou pod názvom haikai. Vrchol dokonalosti dosiahla v 15. storočí.
Japonská tradícia vraví, že prvé samostatné trojveršie haiku napísal Ryuho Nonoguchi. Bol prvý, čo zozbieral úvodné slohy z básní renga a zostavil z nich zbierku haiku. V 17.storočí sa rozvinula literárna vlna skladateľov haiku, ktorí sa nazvali haidžin a komponovanie haiku sa stalo ich životným štýlom.
Haiku sa uplatňovalo v diplomatických kruhoch a na cisárskom dvore. Trojveršie haikai sa stalo aj súčasťou umenia haiga.
Stavba trojveršia klasického haiku má svoj kánon. Jeho vznik sa odvodzuje od taoizmu a zenbudhizmu, v ktorých dominovali krátke poučenia majstrov.
Kigo
Prvý verš obsahuje kigo ustálené slovo alebo slovné spojenie symbolizujúce jedno z ročných období alebo udalosti v roku.
Kireji
Predel, je tradične ustálené slovo alebo častica na konci verša. Má prerušiť tok myšlienok, naznačiť nadveznosť medzi predchádzajúcim a nasledujúcim veršom. Ak sa nachádza na konci tretieho verša, má zavŕšiť báseň alebo vrátiť čitateľa opäť na jej začiatok.
Tradičné japonské haiku opisuje prírodné javy, klimatické a geografické, flóru a faunu, človeka. Opisuje situáciu medzi dvomi elementami, napríklad žaba a rybník, slimák a hora Fudži, vietor a vták, všíma si spojitosť medzi týmito subjektami a vyjadrí ho v poslednom verši. Nepoužívajú sa básnické obrazy a figúry známe v západnej poézii, ani viazaný verš s rýmom.
Moderné haiku formovalo už i západné umenie. Počas reformy Meidži sa Japonsko otvorilo svetu a začali vplývať na seba japonské a západné umenie. od 19 st, sa datuje vznik západného haiku. Forma tohoto haiku je aktuálne rôznorodá, témach a publikovaní na rôznych médiách. Ale väčšina autorov zachováva aspoň logickú samostatnosť v treťom verši a kireji.
(Furu ike ja)
 (Kawazu tobikomu)
 (Mizu no oto)
Prebásnené:
Starý rybník bol
Žabička doň skočila
Či len zažblnkol

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára